BARKER, DANNY


BARKER, DANNY

DANNY BARKER




BARKER, DANNY -1909. január 13-án szüle­tett a louisianai New Orleansben, Egyesült Álla­mok. A jazz nagy öregeinek egyike. Barker pá­lyája a tradicionalizmusban gyökeredzik, és széles zenei területre terjed ki. Mielőtt a gitárt vá­lasztotta volna hangszeréül, Barney Bigardtól vett klarinétórákat, dobolni nagybátyjától, Paul Barbarintól tanult, és emellett ukulelén és ben­dzsón játszott. A húszas évek elején a blueséne­kes Little Brother Montgomery kísérője volt, majd az évtized végén Lee Collinsszal és más ve­zető helyi zenészekkel dolgozott. 1930-ban Bar­ker New Yorkba költözött, ahol klubokban dol­gozott, és igen sok felvételt készített Red Allen, Sidney Bechet, James P. Johnson, Jelly Roll Mor­ton társaságában, valamint feleségével, Blue Lu Barker énekesnővel. Barker a harmincas évek közepén és végén számos big banddel is dolgo­zott, így többek között a Benny Carter, a Cab Cal­loway és a Lucky Millinder vezette zenekarok­kal. A negyvenes évek végétől a Revival mozga­lomban tevékenykedett, Bunk Johnsonnal, Paul Barbarinnal és Albert Nicholasszal játszott. A hatvanas évek közepén Barker visszatért szülő­városába, és a korai jazz iránti érdeklődése ered­ményeként a New Orleans Jazz Museum kurá­tora lett. Azóta számos előadást tartott, sokat publikál (Jack V. Buerklevel együtt társszerzője a Bourbon Street Black-nek, és önéletrajzot írt, A Life Irt jazz címmel, amit 1986-ban adtak ki) és ter­mészetesen rendszeresen játszik is.


Albumok: Danny Barker (1958), Danny Bar­ker's Band (1986). Antológia: Bunk Johnsonnal: The Last Testament Of A Great Jazzman (1947-es felvételek).
További forrás: Danny Barker: A Life In Jazz.





BARKER, DANNY




New Yorkba költözött, ahol klubokban dol­gozott, és igen sok felvételt készített Red Allen, Sidney Bechet, James P. Johnson, Jelly Roll Mor­ton társaságában, valamint feleségével, Blue Lu Barker énekesnővel.






artLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁr



artLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList









BARKER, DANNY