BAKER, KENNY


BAKER, KENNY

KENNY BAKER
BAKER, KENNY - 1921. március 1-én született a yorkshire-i Withernsea-ben, Anglia.

Trombi­tásként fúvószenekarokban kezdte pályafutá­sát, majd a harmincas évek végén Londonba köl­tözött, hogy hivatásos zenész legyen. A követke­ző esztendőkben jazz- és tánczenekarokban ala­pozta meg hírnevét. A negyvenes évek elején Lew Stone és George Chisholm zenekarában szerepelt, mielőtt 1944-ben csatlakozott volna Ted Heath együtteséhez. 1949-ig maradta zene­karral, sok lemezt készített, számtalan koncer­ten vett részt. Az ötvenes évek elején saját zene­karával a Baker's Dozennel rendszeres rádió­adása volt, egy hetenkénti késő esti show, amely az egész évtizeden át futott. A hatvanas években saját együtteseit vezette, és számos filmzenét ké­szített, valamennyivel csak növelve elismertsé­gét, mint trombitásét, bár Nagy Britannián kívül igen ritkán szerepelt. Az évtized végén Benny Goodman brit zenekarában szerepelt. Baker pá­lyája a hetvenes években is folytatódott, amikor zenekarvezetőként részese lett a Best of British jazz elnevezésű “csomagturnénak", Ted Heath új együtteseivel, a Don Lusher vezette zeneka­rokkal és más korábbi kollégáival együtt. A nyolcvanas évek elején, a zenekarvezető halála után átvette a Harry James-zenekar vezetését. Rendszeresen szerepelt koncerteken, klubok­ban, televíziós adásokban, számos alkalommal kamerán kívül is, amikor olyan tv-filmek zené­jét játszotta, mint az Alan Plater rendezte televí­ziós sorozat, a The Beiderbecke Affair és a The Beiderbecke Tapes. 1989-ben részt vett azon a fel­vételsorozaton, ahol modern technikai körül­mények között újraalkották Louis Armstrong klasszikus felvételeit. Baker vette át Armstrong szerepét, és mesteri játéka szinte ellentmond születési bizonyítványa dátumának. Baker, ez a figyelemre méltó technikai adottságokkal ren­delkező, tüzes szólista egyike Nagy-Britannia legjelentősebb hozzájárulásainak a nemzetközi jazzélethez.


Albumok: Kenny Baker's Half-Dozen (1957), Date With The Dozen (1957), Baker Plays McHugh (1958), The Phase 4 World Of Kenny Baker (1977), Benny Goodmannel: London Date (1969), George Chisholm (1973), The Very Best Of British Jazz (1983), Don Lusherrel: The Big Band Sound Of Ted Heath (1986), The Louis Armstrong Connection Vols 1-7 (1989).

BAKER, KENNY
Baker vette át Armstrong szerepét, és mesteri játéka szinte ellentmond születési bizonyítványa dátumának.


artLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁrartLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList

BAKER, KENNY