BADINI, GERARD


BADINI, GERARD

GERARD BADINI
BADINI, GERARD - 1931. április 16-án szüle­tett Párizsban, Franciaország. Klasszikus zenei énektanulmányok után 1950-ben kezdett klari­nétozni. Előbb Franciaországban, majd Európa más részeiben játszott különböző tradicionális jazzegyüttesekkel, olyanokkal, mint amilyene­ket Michel Attenoux és Claude Bolling vezet­tek. Az ötvenes évek végén a tenorszaxofonra váltott. A hatvanas években és a hetvenesek ele­jén mind saját kisegyütteseivel, például a Swing Machine-nal, mind vendégszereplő ameri­kaiakkal, például Helen Humesszal és a Duke Ellington-zenekar számos egykori tagjával dol­gozott. A hetvenes évek végén pár esztendeig New Yorkban tevékenykedett, majd 1982-ben visszatért Franciaországba. Két évvel később megalakította nagy feltűnést keltő big bandjét, a Super Swing Machine-t. Remek, lendületes stí­lusban játszik a gyors tempójú darabokban, de a balladák fekszenek neki a legjobban, amelyek­ben meleg, lágyan megfújt, varázsosan ér­zelmes szaxofonhangja Ben Websterére em­lékeztet.


Albumok: Cat Anderson, Claude Bolling And Co (1965), Helen Humesszal: Sneakin' Around (1974), The Swing Machine (1975), French Cooking (1980).

BADINI, GERARD
Remek, lendületes stí­lusban játszik a gyors tempójú darabokban, de a balladák fekszenek neki a legjobban.


artLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁrartLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList

BADINI, GERARD