ASHTON, BILL


ASHTON, BILL

BILL ASHTON
ASHTON, BILL - 1936. december 6-án született a lancashire-i Blackpoolban, Anglia.

Az Oxfordi Egyetemen végzett tanulmányai során, az ötve­nes évek végén, Ashton jazz-zenekarokban sza­xofonozott, részben mint zenekarvezető. A hat­vanas évek elején Londonban tanított, és alkalmi-lag különböző jazzklubokban lépett fel. A hatva­nas évek közepén egy tanítványa, Frank Ricotti rendkívüli képességeinek hatására egy rosszul felszerelt londoni iskolában eszébe jutott, hogy egy iskolai zenekart kellene létrehozni. Elképze­lése szerint a zenekar kezdő, tapasztalatlanzené­szei a jazz és a kortárs populáris zene más for­máinak előadása révén tanulnának. Előterjesztéseit az oktatási establishment közönnyel, és né­hány esetben igazi gyűlölködéssel és szabotázs­zsal fogadta. Ashton azonban nem tágított, és London Schools Jazz Orchestrája életben maradt, előbb London Youth Jazz Orchestra, majd Na­tional Youth Jazz Orchestra (NYJO) néven foly­tatta tevékenységét. 1974-ben a NYJO teljesen profi szervezetté vált, és négy évvel később Ash­ton az ifjúság és a zene érdekében végzett mun­kájáért megkapta az OBE kitüntetést, amely - ő úgy érzi - a szervezet egészét illeti, nem csak őt magát. Tovább vezeti a zenekart, hangszerel, komponál és szöveget is ír. A fáradhatatlan Ash­ton egymaga készíti és szerkeszti a NYJO házi magazinját, és maga írja a legtöbb cikket is.

ASHTON, BILL
Elképze­lése szerint a zenekar kezdő, tapasztalatlanzené­szei a jazz és a kortárs populáris zene más for­máinak előadása révén tanulnának.


artLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁrartLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList

ASHTON, BILL