ANDERSON, CAT


ANDERSON, CAT

Cat ANDERSON
ANDERSON, CAT - William Alonzo Ander­son néven született 1916. szeptember 12-én a dél-karolinai Greenville-ben, Egyesült Álla­mok, elhunyt 1981. április 29-én.

Egy dél-karo­linai árvaházban tanult trombitálni. Félelmetes technikai tudása Lucky Millinder, Lionel Hampton, Erskine Hawkins, Claude Hopkins és Sabby Lewis zenekaraiban biztosított helyet a számára. Anderson 1944-ben három eszten­dőre Duke Ellingtonhoz csatlakozott. 1947-től részben saját zenekarait vezette, részben má­sokkal dolgozott, majd hamarosan visszatért Ellingtonhoz, akivel két, csaknem teljesen fo­lyamatos periódust játszott végig, 1950-től 1959-ig és 1961-től 1971-ig. Amikor végleg meg­vált Ellingtontól, Anderson Los Angelesben te­lepedett le, ahol Bill Berry éppen 1971-ben ala­kította át Ellington-inspirálta big bandjét, amelyben időnként Anderson is fellépett. An­derson öt oktáv terjedelmű játékáról volt külö­nösen híres, de fölényes technikai tudása révén hangszere minden lehetőségét tökéletesen ki­használta. Különösen kedvelték a growl-nak, ennek a szörcsögő, brummogó effektusnak szí­nes előadásáért és a wah-wah szordínó mesteri használatáért. Ez utóbbiak fontos helyet foglal­tak el neki Ellington kompozíciós technikájá­ban. Á magas regiszterek más “specialistáitól" eltérően Anderson a középregiszterben is melo­dikusan játszott. A hetvenes évek végén a Hampton All Starsszal turnézott, fesztiválokon lépett fel, és lemezfelvételeket készített az Egye­sült Államokban és Európában. 1981 áprilisá­ban hunyt el.


Albumok: Cat Anderson Plays At 4 a. m. (1958), Ellingtonians In Paris 1950-1964 (1964), Cat Ön A Hot Tin Horn (1958), A Flower Is A Lovesome Thing (1959), A 'Chat' With Cat (1964), Cat Ander­son/Claude Bolling & Co. (1965), Cat Speaks (1977), Cat Anderson Plays W.C. Handy (1977-78), Old Folks (1979), Cat Anderson Et Les Four Bones (1979).

ANDERSON, CAT
ANDERSON, CAT - William Alonzo Ander­son néven született 1916. szeptember 12-én a dél-karolinai Greenville-ben, Egyesült Álla­mok.


artLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁrartLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList

ANDERSON, CAT