Art Blakey


Art Blakey

BLAKEY, ART
BLAKEY, ART-Arthur Blakey néven 1919. október 11-én született a Pennsylvania állambeli Pittsburgben, Egyesült Államok, 1990. október 16-án hunyt el.
Blakey először zongorista volt, a dobokhoz való áttérését Erroll Garner színpadi megjelenésének tulajdonítják, akinek megszo­kott dobosa beteg lett. Art Blakey volt Mary Lou Williams dobosa annak 1942-es New York-i de­bütálásakor, dobolt Fletcher Henderson pom­pás swingzenekarában (1943-44) és a legendás Billy Eckstine zenekarban, amelyben Charlie Parker, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Miles Davis és Thelonious Monk (1944-47) játszottak. A klasszikus bebop sessionök mindinkább Max Roach-ot és Kenny Clarke-ot igényelték a dobok mögött, de Blakey volt az, aki utoljára nevetett, amikor a hard bop mozgalom kiemelkedő veze­tője lett. A west coast jazz “cool" iskolájának ba­rokk hangszereléseivel ellentétben a hard bop a bebop hangszeres szabadságát a gospel pulzáló backbeat-jével kombinálta. Ehhez ideálisan kapcsolódott az akkor bevezetett hosszan játszó mikrolemez, ahol a számok a jellegzetesen ki­emelt kontrasztálli szólókkal ritmikai eposzok­ká hosszabbodtak meg. Blakey lábcsín- és per­gődob-munkája legendás lett mindazoknál a ze­nészeknél, akik a jazz Messengers soraiban megfordultak. Zenekari tagjai szerint Blakey so­hasem unta meg azt mondani a tagoknak (és a nőknek, mint például felfedezettjének, Joanne Brackeen zongoristának), hogy menjenek és ala­kítsák meg saját zenekarukat: bandje egy állan­dóan úton lévő egyetem volt. Megkövetelte a ze­nei precizitást, ugyanakkor tudta azt is, hogy kockázat nélkül a jazz halott. Dobolása bátor és briliáns. A könyökével a dobbőrön támaszko­dott meg, hogy intonációt váltson: sajátságos dobpergetése, a “press rolls" zenei védjegye lett. Hogy ereje nem a finomság hiányában volt, azt j61 illusztrálja már-már misztikus együttérzése Thelonious Monk ritmusérzéke iránt: Monk jazztörténeti jelentőségű 1957-es, Coleman Hawkinst és John Coltrane-t magába foglaló kis­együttes felvételéhez való hozzájárulása lehen­gerlő. 1971-es londoni triófelvételei (Something In Blue és The Man I Love) Monkkal valószínűleg a legimpresszívebb felvételei mint dobosnak. Blakey a kreativitás és az akusztikus jazz világi­tó fénysugara az agyonelektronizált hetvenes években. Miles Davis egyszer kijelentette: “Ha Art Blakey régimódi, akkor én fehér vagyok". Ez be is bizonyosodott, amikor a nyolcvanas évek­ben a hard bop teljes mellbedobással tombolt. A Jazz Messengers egykori tagjai, Wynton Marsa­lis és Terence Blanchard a jazzértékek visszaté­résének apostolai lettek. Angliában egy 1986-os televíziós találkozáson, amelyen a fekete brit jazz ifjútörökjei, köztük Courtney Pine és Steve Williamson vettek részt, látni lehetett, hogyan ámította el a fiatal jazztáncosokat, amikor meg­mutatta nekik az “A Night In Tunisia" komple­xitását. Blakey az 1990-ben bekövetkezett halá­láig folyamatosan kereste az új zenészarcokat, mindig a belső melegséget és a precizitást állítot­ta előtérbe. Amikor Blakey játszott, akkor min­dig utánozhatatlanul grimaszolt nyitott szájá­val: dobolása hallatán ma is leesik az állunk. Az iszlám hitre való áttérését követően Blakey a ne­vét Abdullah Ión Buhainára változtatta, ami be­cenevéhez, a “Bu"-hoz vezetett.

Válogatott albumok: A Night At Birdland (1954), Hard Bop (1956), Art Blakey-Thelonious Monk (1958), Like Someone In Love (1960), Roots & Herbs (1961), Kyoto (1968), Thelonious Monkkal: Something In Blue (1971), Gypsy Folk Tales (1977), Straight Ahead (1981), Blue Night (1985).

Art Blakey
Jazz


artLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁrartLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList

Art Blakey