Szipőcs Krisztina - ANTOLÓGIA


ANTOLÓGIA

Válogatás fiatal művészek munkáiból

Johanna note 1962 Bleistift


Ádám Zoltán,
Braun András,
Erdélyi Gábor,
Gál András,
Hajdú Kinga,
Kósa János,
Köves Éva,
Nemes Csaba,
Szabó Dezső,
Szalai Attila,
Szarka Péter,
Szépfalvi Ágnes,
Szűcs Attila és
Weber Imre képei

Kortárs Művészeti Múzeum / Ludwig Múzeum Budapest

A Kortárs Művészeti Múzeum/Ludwig Múzeum Budapest a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutatja be azt a csoportos kiállítást, melynek résztvevői nagyrészt 30-as éveikben járó, fiatal művészek. Bár általában festőkről és festészetről van szó, a kiállítás nem korlátozza sem a műfajt, sem a technikát. Mégis, van egy közös pont:a táblakép műfajához kötődő, a hagyományos festészeti technikákat felhasználó, vagy a festészet kérdéseihez kapcsolódó, arra reagáló művek láthatók majd a Kortárs Művészeti Múzeumban.

Amikor néhány éve felmerült a kiállítás gondolata, úgy tűnt, "forradalmi" ötletről van szó, hiszen installációkat épített szinte minden fiatal művész, a hagyományos képformák mintha háttérbe szorultak volna. Két év alatt sokat változott a művészeti szcéna. Sokan fordultak újra a festészet felé, és ezt nemcsak dokumentálták, de talán elő is segítették azok a nagyszabású képzőművészeti események, mint az "Olaj/vászon" kiállítás a Műcsarnokban, vagy a Magyar Aszfalt által meghirdetett festészeti pályázat. A névsorban szereplő művészek többsége "divatba jött", egyéni kiállításokon szerepeltek kis galériákban és nagyobb intézményekben egyaránt, és az sem titok, hogy egyik-másikuk képei hirtelen kelendőek lettek a műtárgypiacon is. Szűcs Attila az induláskor mindezt így vázolta fel: "A művészek érdeklődésének középpontjában egy olyan (a nyolcvanas évek expanzív törekvései után következő) redukált festészeti formanyelv áll, mely azonban nem nélkülözi a személyesség, a sorson át a zsigerekig ható, odaadó figyelem koncentráltságát. (...) A kötött formák tiszteletben tartásáról lenne szó, melyek támaszt nyújthatnak a nézőnek? Nem valószínű; inkább önként vállalt korlátokról, melyek egyben lehetőségeket is nyitnak: gondoljunk csak a képi konnotációkra. Egy adott rendszeren belüli mozgásról beszélhetünk tehát, olyan mozgásról, mely az egyediségbe, az egyszeriségbe kapaszkodva próbál önmaga - a festészet - túlsó határáig eljutni."

Ez a mostani válogatás - mindezeket a törekvéseket és történéseket összefoglalva - arra törekszik, hogy minden művésztől egy-egy kiemelkedő művet mutasson be, és így rajzolja fel a kilencvenes évek végének egyik jellemző művészi vonulatát és egy újabb művészgeneráció csoportképét. Akvarell, monokróm olajfestmény, digitális nyomat - formailag és technikailag is rendkívül változatos az anyag, de a tradicionális eszközöket is minden esetben áthatja egy határozottan "ezredvégi", "technicista", ugyanakkor költői hangulat.

A kiállítással egyidőben jelenik meg Antológia címmel az a kötet, mely hasonló korú írók írásait gyűjtötte a képek mellé. Helyenként szorosabb a művek közötti kapcsolat, máshol a képzőművészet csak ürügyként, kiindulópontként szolgál egy újabb vershez vagy novellához. A Gallery by Night hagyományait folytatva, mely elsőként rendezett közös kiállítást a Stúdió Galériában író-képzőművész párosoknak, az egymástól fényévekre távolodott két tábor ismét találkozott egymással, hogy párbeszédbe kezdhessenek a művészetről. Ízelítőként egy részlet Vörös István Egy kiállítás következményei című írásából: "Hölgyeim és uraim, képek vannak a falon. Méghozzá kis képek. És a képekben, hölgyeim és uraim, vagy a képek alatt további képek. Az absztrakt felület átszakad, és e résen belátunk egy másik világba, kertek vannak ott, akkorák, mintha borostyánba lennének zárva. Vagy épp, mintha mi magunk figyelnénk a világot egy borostyán belsejéből. Túl kicsinek képzelem magam? Viszolyognék a nagy méretektől?"

A német fordításban is megjelenő kötetben Bóna László, Nagy Atilla Kristóf, Háy János, Péterfy Gergely, Vörös István, Bartis Attila, Tóth Krisztina, Galántai Zoltán, Kun Árpád, Térey János, Peer Krisztián, Kukorelly Endre, Kemény István és Abody Rita írásai jelennek meg. A kötetet, mely részt vesz majd a Frankfurti Könyvvásáron is, Gerhes Gábor tervezi.
Szipőcs Krisztina

forrás: Jump Magazin 1.sz.
http://jumpmagazin.artline.huartLine Galéria sun-eyes

Retorika - HangÁrartLine Galéria
- út a kifejezéshez -
sweet home
Világra szóló, Világnak való
© artLine 5711

artList

Szipőcs Krisztina - ANTOLÓGIA