Jump Magzin


Amit a Jump Magzinról tudni kell
A Jump Magazin elődje 1991-ben alakult Hargitai Ákos táncművész kezdeményezésére,
majd 1994-től közel egy év kihagyás után
1995. őszén kezdte el megújítani
és továbbfejleszteni jelenlegi szerkesztőségünk.

 

What you should know about Jump Magazine

The predecessor of Jump Magazine was founded in 1991 following the initiative of dance artist Ákos Hargitai, and after disappearing for a year in 1994, it was refreshed and developed by our present editorial staff from the autumn of 1995.
Az elmúlt évben
a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
és a Nemzeti Kulturális Alap Színházi, Táncművészeti, Mozgókép és Fotóművészeti Szakmai Kollégiumai járult hozzá lapunk kiadásához.
Továbbá hirdetők, és a Jump Magazin barátai támogatták alkalmanként a lap megjelenését.
  Last year the Cultural Committee of the Local Government of the Capitol and the Professional Boards for Theatre, Moving Image and Photography of the National Cultural Fund made financial contribution to the publication. Furthermore, advertisers and friends of Jump magazine assisted occasionally in the issue.

Lapunk koncepcionális jellemzői:Folyóiratunkban

 • a párbeszéd lehetőségét teremtjük meg a különböző előadó-művészeti formák és a különféle műfajokban, stílusokban, eltérő működési feltételek között alkotó társulatok, előadók és művészi koncepciók között; • minden számottevő táncszínházi, kortárs színházművészeti, fotó, film- illetve kortárs zenei jelenségről be kívánunk számolni; • dokumentálni, megőrizni kívánjuk a kortárs előadó-művészetek és a hozzájuk szervesen kapcsolódó vizuális műfajok, a korunkra oly jellemző alkotói határ-átlépések maradandó értékeit; • feladatunknak tartjuk a kortárs-kísérleti művek elfogultság nélküli bemutatását; 
Conceptional characteristics of the magazine

In our magazine:
 • we give opportunity for the interaction between various performing-art forms and the companies and performers creating under divers conditions in different art forms and styles and with distinct artistic concepts;
 • we intend to give account of all remarkable events concerning dance theatres, contemporary theatre, photography, film and contemporary music;
 • we would like to document and preserve the imperishable values of contemporary performing arts and the corresponding visual art forms, the creative boundary-crossings so characteristic of our times;
 • we consider it our task to give an unbiased account of contemporary-experimental pieces;
Rovataink: Fényfüggöny (tánc, színház), Fotongráf (fim), Fürdővíz (fotó), Frontvonal (performansz), Fehér Zaj (kortárs zene).  
Our coloumns: Lightcurtain (dance, theatre), Photongraph (film), Bath Water (photography), Frontline (performance) White Noise (contemporary music)
Megjelenik: negyedévente   Publication: quarterly


Rendezvények, projektek, koprodukciók:

 
Events, projects, co-productions:

- Jump folyóiratest a Műcsarnokban
(1998. április);

- EXSTASIS - a szegedi Thealter (Szabad Színházak Nemzetközi találkozója) Fesztivál és a Jump Magazin közös színházi napilapja (1997. és 1998 nyarán);

- Hollandiai közelkép: A Holland Színházi Intézet felkérésére szerzőink résztvettek az őszi amszterdami Holland - Flamand Fesztiválon, melyről egy önálló blokkot készítettünk az 1998. novemberi számban, mely a Trafóban megrendezett Holland Hét alkalmából jelent meg; Ehhez kapcsolódott a nov. 19-én holland és magyar művészek és érdeklődők részvételével megrendezett Jump kerekasztal-beszélgetés: Az alkotás MAI szélmalMAI - a holland kortárs tánc- és színházművészet aktuális polémiáiról - címmel;
 
 • Jump magazine evening in Műcsarnok (April, 1998);
 • EXTASIS - theatrical daily paper made jointly with Thealter Festival (International Festival of Free Theatres) (summer 1997 and 1998);
 • The Netherlands in Close-Up: our authors took part in the Dutch - Flemish Festival in the autumn for the request of the Dutch Theatre Institute, from which we compiled a separate block in the November 1998 issue, which came out for the event of the Dutch Week organised in Trafó; the Jump roundtable conference was in connection with this on 19, November, where Dutch and Hungarian artists and interested parties took part: about the present day problems of contemporary Dutch dance and theatre art with the title The Current Windmills of Creating;

- Első fesztiválunkat - Jump Farsang - összművészeti lapnapok címmel - 1999. február 19-én és 20-án rendeztük a MU Színházban.
Két napos fesztiválunk francia, lengyel és magyar művészek közreműködésével, továbbá mindkét estén teltházak előtt zajlott.
Fesztiválunkat - s egyben színházi fotóit bemutató Jerzy Stokowski, lengyel fotóművész kiállítását - Nagy Pál, Párizsban élő avantgárd író és teoretikus nyitotta meg “nyakkendős” performanszával, melyhez a nézők is csatlakozhattak, mivel belépőjegyeik mellé egy-egy színes "Jumpos nyakkendőt" vehettek magukhoz. Másnap e szokatlan nyakkendős divatot, ha lehet még fokozta Árvai György vizuális-előadása "A nyakkendő decentralizációja" címmel.

A táncszínház műfajának legújabb jelenségeit Lengyelország legismertebb experimentális együttese, a Gdanski Táncszínház, és a francia Compagnie IRITIS képviselték, óriási sikerrel. Mindkét társulat először járt Magyarországon.

A fesztivál zenei élvezetéről az Egy Kiss Erzsi Zene, és az egzotikus world-music-ot játszó lengyel Atman együttes gondoskodott.

Az előadásokat követően tombolasorsolás (a fődíj: az Osiris Kiadó értékes könyvcsomagja volt), az Opál Színház és Bada Dada akciói vezettek át a hajnalig tartó télbúcsúztató összművészeti forgatagba. A MU Színház tereinek "összművészeti farsangi külleméről" grafikusok és iparművészeti főiskolások gondoskodtak.

A Jump Farsang támogatói és társszervezői voltak: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Francia Intézet, Lengyel Intézet, AFAA, MU Színház, Osiris Kiadó, Pesti Súgó.
 
Our first festival - with the title Jump Fancy Dress Ball - all-arts magazine-days - was organised between 19th-20th February, 1999 in MU Theatre.
Our two-day-festival took place with full-house on both nights showing French, Polish and Hungarian artists.
Our festival - and the exhibition of Jerzy Stokowski, Polish photographer showing his theatre-photos - was opened by the necktie-performance of Pál Nagy, avant-garde writer and theoretician, who lives in Paris, which the audience could join as well, since they received a coloured Jump-tie with their ticket. This unusual tie-hype was intensified even more the next day by György Árvai's visual-performance entitled "The Decentralisation of the Necktie".

The latest phenomena in the dance theatre genre were represented by Poland"s most famous experimental group, Dance Theatre from Gdansk and the French Compagnie IRITIS, with great success. Both companies came to Hungary for the first time.

The musical side of entertainment was provided by Egy Kiss Erzsi Zene and the Polish Atman, which plays exotic world-music.

After the performances lottery was drawn (the main prize was: a valuable book-package from Osiris Publishers) and the activities of Opál Theatre and Bada Dada lead the audience into the winter-parting all-arts whirl till dawn. Graphics designers and students from the College of Applied Arts contributed to the 'all-arts fancy dress ball interior' of MU Theatre.

Kiadói paraméterek

Kiadó: I.K.E. Alapítvány
Cím: 1113. Budapest, Villányi u. 24/B.
Lapalapító: Hargitai Ákos
Adószám: 18055232-1-43
Számlaszám: OTP 11711034-20817705
A szerkesztőség postacíme:
1241. Budapest 5. PF. 98.
Telefon/fax: 303-6996

SZERKESZTŐSÉG: Lapalapító: Hargitai Ákos
Főszerkesztő: Kirchkeszner Ágnes
Művészeti szerkesztő: Zalán Klára
 
 
Publisher's Parameters:

Publisher: I.K.E. Foundation
Address: 1113 Budapest, Villányi u. 24/B.
Founder: Ákos Hargitai
Tax number: 18055232-1-43
Account number: OTP 11711034-20817705
Mailing Address of Editorial Staff:
1241 Budapest 5 PF. 98.
Phone/Fax: (00-36-1)-303-6996

EDITORIAL STAFF: Founder: Ákos Hargitai
Editor-in-chief: Ágnes Kirchkeszner
Graphic Design: Klára Zalán

Szerkesztők: Sőrés Zsolt, Szigeti L. László
Olvasószerkesztő: Triceps
Fotó: Dusa Gábor, Hapák Péter, Révész Róbert Munkatársak: Abody Rita, Kriston Wojtek, GASner János Angol stáb: Nyírő Miklós, Polyák Béla, Kovács Kinga
Korrektor: Szőllősi Zsuzsa
Grafikai előkészítés: Oláh Ildikó
Lapkoordinátor: Tímár András

 
  Editors: Zsolt Sőrés, László L. Szigeti
Reference Editor: Triceps
Photoghraphy:
Gábor Dusa, Péter Hapák, Róbert Révész
Collaborators:
Rita Abody, Wojtek Kriston, János GASner English team: Miklós Nyírő Béla Polyák, Kinga Kovács
Proof-reader: Zsuzsa Szőllősi
Graphics Processing: Ildikó Oláh
Magazine co-ordinator: András Tímár
Nyomás: DeMax Print   Printing: DeMax Print
Kiadja az I.K.E. Alapítvány
(1113 Budapest, Villányi u. 24/B.)
  Published by I.K.E. Foundation
(1113 Budapest, Villányi u. 24/B.)
A szerkesztőség postacíme:
1241 Budapest 5. Pf. 98
Fax: 303-6996
  Mailing Address of Editorial Staff:
1241 Budapest 5 PF. 98.
Fax: (00-36-1)-303-6996

Terjesztés:
könyvesboltok, színházak, artmozik és más alternatív terjesztői hálózatok
  Distribution:
bookstores, theatres, art cinemas and other alternative distributor networks
ISSN 1418-8023   ISSN 1418-8023
Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alapprogram,
valamint a lap alkotói és barátai.
  Sponsors:
National Cultural Fund
and the authors and friends of the magazine

 
   
Lapunk az Eastream Network tagja.   Our magazine is a member of EASTREAM Network

Technikai paraméterek:

vágott méret: 290 x 400 mm
terjedelem: 44 oldal + 4 oldal borító
papírminőség: belív: 110 g matt
műnyomóborító: 200 g matt
műnyomószínnyomás: belív: 1 + 1 borító: 5 + 1
példányszám: 1000 - 3000 pld.
kötészet: irkafűzés


A Jump magazinban a hagyományos hirdetési formátumok mellett lehetőség van egyéni hirdetési felületek kialakítására is.
A kívánt hirdetést készen is hozhatja, vagy kívánságának megfelelően mi is elkészíthetjük.
 
Technical Parameters:

cut size: 290×400 mm
size: 44 pages + 4 cover pages
paper quality: inside sheets: 110 g
matted plate printing
colours: inside sheets: 1+1 cover 5+1
Circulation: 1000-3000 pieces
binding: staple-bound


In Jump magazine there is a possibility to create unique advertising surfaces apart from the traditional ones.
You can bring ready-made advertisements or we can design them to suit your needs.

HIRDETÉSI TARIFÁK
I/I: 243x336 mm =   139.000 Ft
Junior page: 150x243 mm =  78.000 Ft
I/2 (álló): 119x336 mm =  74.000 Ft
I/4 (álló): 57x336 mm =  39.000 Ft
I/11 (szalag): 243x26 mm =  14.900 Ft
Borító IV.: = 179.000 Ft
Borító II. és III. = 155.000 Ft

Áraink áfa nélkül értendők.
 
Advertisement prices:
I/I 243×336 mm =  139.000 Ft
Junior page: 150×243 mm =  78.000 Ft
I/2 (vertical) 119×336 mm =  74.000 Ft
I/4 (vertical) 57×336 mm =  39.000 Ft
I/11 (line) 243×26 mm =  14.900 Ft
Cover IV =   179.000 Ft
Cover II and III =  155.000 Ft

The prices are without VAT

Jump Magazin, kevesen ismerik - bár ki tudja.
1998-ban örömmel vállaltam a lap internetes megjelenítésének elkészítését. Négy pár év telt el azóta...

2006 artLine

artLine Galéria sun-eyes


this is the END... JUMPMAGAZIN - impresszum - 1998 - művészeti magazin ...up