Ben Patterson 1934-ben Pittsburgh-ben született. 1960-ban Kölnbe költözött, ahol a radikális kortárs zenei szcéna úttörője lett. Wiesbaden-ben George Maciunas-szal együtt szervezte az 1962-es emlékezetes Nemzetközi Fluxus Fesztivált és 1970-es évek elejéig a Fluxus eseményeken jelentős szerepet vállalt, majd visszavonult, hogy "hétköznapi életet" éljen.
Több mint 17 évig nem vett részt a művészeti életben, mégis fel-feltűnt néha: a Fluxus 20. Születésnapján, Wiesbadenben, vagy az 1983-as Saő Paoloi Biennálén. 1988-ban a Mindennapi Élet című kiállításával visszatért. 1992-től újra Németországban él.

Egy egyszerű opera

Ben Patterson


Ben az első amerikai, aki megmászta a 13. Hónap hegyet Namíbiában. E vakmerő vállalkozás közben a nagyközönség számára leleplezte a Tudatalatti Múzeumát.


Mi a Tudatalatti Múzeuma?
Téged tehetséges és gondolkodó embernek ismertelek meg. Biztos vagyok abban, te már megtetted a kellő lépéseket, hogy halálod után testednek különböző részeit felhasználhassák szervátültetésre vagy a tudományos kutatás céljaira.

Hmmm...
Jó! De vajon eszedbe jutott valaha, hogy a tudatalattidat felajánld egy szervezetnek, mely a tudatalatti megőrzésével és megfigyelésével foglalkozik? Nos, talán nem. És miért? Mert eddig ilyen szervezet nem létezett.

Mióta létezik?
1996. december 1-je óta működik azzal a céllal, hogy emberi tudatalattikat gyűjtsön, tároljon, katalogizáljon és a kutatás illetve a tudomány számára hozzáférhetővé tegyen Namíbiában.

Namíbiában?
Miért éppen Namíbia? Próbáljunk meg elgondolkodni egy pillanatra! Ebben a múzeumban elhelyezett anyag (az emberi tudatalatti) egyszerűen anyagtalan. Egyszerre létezik mindenhol és sehol. Tehát miért ne válasszunk múzeumunknak egy homályos térképpontot egy országban, távol a túrista-zombik tombolásától. (A koncept szerint nem kell fizikailag megtapasztalnod a helyet, mely -nak van kifaragva, ahhoz hogy élvezhesd a tárlatot.)
Amióta művészetről beszélünk... Tudtad, hogy az "Állat-ember figura szénrajz" és az "Az antilop szénrajz", melyek a Namíbiai Nemzeti Múzeumban, Windhoekben találhatóak, a szakértők szerint valamikor 27.000-25.500 évvel ezelőtt készültek? Ez azt engedi feltételezni, hogy ezek a világ legrégebbi művészi alkotásai!

HAGYATÉKI DOKUMENTUM:


Ép elmével és testben és felelősségem teljes tudatában
én, ..............................
(gépelve vagy nagy nyomtatott betűkkel kitöltendő)
ezennel mindörökre odaajándékozom, minden későbbi reklamáció nélkül, a saját és egyetlen tudatalattimat, a Tudatalatti Múzeumának.
Ez az ajándék azon napon, órában, percben, másodpercben valósul meg, amikor testem megfelelően halottnak és elmúltnak van nyilvánítva. Megértem, hogy felelősségem nem terjed ki arra, hogy értesítsem a Múzeumot ajándékom életbelépéséről.
Aláírás: ..............................
Dátum: ..............................
Születési Idő: ..............................
Születési hely: ..............................
Értesítési cím: ..............................
Tanú: ..............................

Kérem, készítsen ebből 3 példányt és küldje el:
1. az ügyvédjének
2. a legközelebbi és legkedvesebb hozzátartozójának
3. Ben Patterson kurátornak
Museum of the Sub-Conscious
Wandersmann str. 2B
65205 Wiesbaden, Germany

A Donor Jogai

1. Minden tudatalattit egyenlőként, teljes tisztelettel kezelünk és megfelelően próbára teszünk.
2. Megengedett, hogy bármely tudatalatti udvariasan ellenkezzen bármely más tudatalattival. (Akármilyen modortalan magatartás bármilyen megnyilvánulása azonnali kiűzetést jelenet a Múzeumból.)
3. Jóllehet, a múzeum célja az, hogy minden érdeklődő tudatalattinak belépést teremtsen, jó indokkal a donorok kérhetik, hogy maximum 50 év tudatalattijukhoz való hozzáférésre ítéltessenek.
Megjegyzés: Ez a múzeum szándékosan alkalmazza a NINCS FENNTARTÁSI KÖLTSÉG politikát. Időnként szükség lesz kisebb összegekre a "A TUDATALATTI MÚZEUMA, OKANDUKASEIBE, NAMÍBIA KATALÓGUSA" számára. Azonban soha senkitől a tudatalatti donátorok közül nem kérünk anyagi támogatást.


1998. január 27-én Ben Patterson, a kollektív tudatalattink támogatásával elfoglalta a Műcsarnokot. Innen tudósít munkatársunk.

1. felvonás: BÍZOL BENNEM
Egy hatvanas, szemüveges, lókötő arcú fekete frakkban, a Törley terem ajtajában azt kérdezi: bízom-e benne. Mi, akik bízunk benne fekete szalagot kapunk, a maradék pirosat. Mindenki áll és a a művész udvarias kérésére, szemére köti a szalagot.

2. felvonás: TOUR

3. felvonás: EGYSZERŰ OPERA
A finom felszólításnak engedve egymás mögé sorakozunk, megfogjuk az előttünk álló vállát. Ben közben elmagyarázza, mi lesz a feladatunk, miután ő felolvas egy sort az operából és a zenekar taktusaira (síp-dob-nádihegedű, annyi egyet ad, ahányadik sornál járunk). Mi pedig lépkedünk előre.

Egy egyszerű opera

Ez egy egyszerű opera

1 Valójában,
2 ahogy majd látni fogod
3 ez az opera
4 tényleg
5 nagyon egyszerű
6 Miért gondolom, hogy
7 ez egy egyszerű opera?
8 Nos, először is
9 egy egyszerű szerző
10 szerezte;
11 másodszor
12 egyszerű zenészek
13 adják elő;
14 és harmadszor
15 nyilvánvalóan
16 egyszerű megérteni.
17 Világosan, ennek az operának
18 a formai felépítése:
19 egyszerű.
20 Ez az opera egyaránt, világosan
21 nem mesél el
22 egy drámai történetet.
23 Ennek az operának nincs
24 hőse vagy hősnője,
25 senki nem lesz szerelmes
26 és senki nem
27 hal meg.
28 Egyszerűen nincs benne
30 és semmi
31 gondolkodni való.
32 Ez az opera egyszerűen létezik
33 és létezik
34 és létezik.
35 Tehát most
36 azt kérdezed:
37 "Mennyi ideig
38 fog még
39 ez az opera létezni?"
40 A válasz erre
41 az egyszerű kérdésre:
42 Ennek az operának vége
43 MOST.

Sokszor jártuk körbe a termet bekötött szemmel.

4. felvonás: BOLERO
Csak a kottatartó lámpája világít. Már kellemesen üldögélünk. A Bolero szól a hangszórókból. Patterson fekete frakkja valóságos karmesterjelmez. Ben derekasan levezényli a darabot és a hőállóruhás embert (az érsekújvári performert, Juhász R. Józsefet), aki lángszórójával minden újabb futamnál meggyújt egy kis gyertyát az asztalon. Kadencia a poroltóval.

5. felvonás: Egy eredeti Ben Patterson mű elkészítése
Ben meggyőződését fejezi ki hogy, miután megismertük művészetének különleges ízét, filctollak és papír segítségével készítünk egy eredeti Ben Patterson művet, melyet természetesen szignál, ha elérjük a kellő színvonalat. Erről a színvonalról nem nyilatkoznék, az viszont a nála lévő 30 kg-nyi rostiron miatt bizonyos, hogy Ben tudatalatti/feletti filctoll ügynök.


FMR
forrás: Jump Magazin 1.szám
http://jumpmagazin.artline.hu


artLine Galéria sun-eyes


this is the END... FMR - Egy egyszerű opera ...up