art home     művészek     events - események     articles - irások    self Portraits       artLine Events RSS     napja
 • Művészváró
  Művészváró
 • Horkay István
  Horkay István Múzeumgyárában olyan képeket láthatunk, amelyeken a hagyományos rajzolási és festési technikák keverednek fotókkal, művészek aláírásával és reklám logókkal.
 • Korbely István festőművész
  Szarvason él és dolgozik.
  Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségének.
 • Victor Vasarely festő-, grafikusművész
  Világhírű magyar származású festő, grafikus.
  Az Op Art művészet megteremtője.
 • Págyi Zsóka keramikus
  Szabad művészként,szobrokat és festményeket készít.
  Művészetére a századfordulóhoz kötődő hangulat jellemző.
 • Várkonyi János festőművész
  Lírai hangvételű, tünékeny alakokkal komponált figuratív olajfestményeket alkot. Szemlélete alapvetően figuratív.
 • Kisteleki Margit festőművész
  1992-ben ismerkedtem meg a selyemfestés technikájával. Tanulmányoztam a kínai és japán selyemfestészetet, és nem múló áhítattal és tisztelettel alkalmazom ezt a nehéz technikát.
 • Stefanovits Péter grafikusművész
  A klasszikus és az avantgard művészet határmezsgyéjén alakította ki kifejezésmódját.
 • Borbély F. Gusztáv grafikusművész
  művészettörténetet és fotózást tanítottam, könyveket, reklámkiadványokat terveztem. Rendszeresen részt veszek hazai és nemzetközi kiállításokon, munkáimra jellemző egy-egy téma teljes kibontása ( tükörképek, árnyképek... )
 • Ficher György szobrászművész
  Kisplasztikákat és megbízásra portrékat, köztéri emlékszobrokat, emlékműveket alkot. Műveinek domináns anyaga a bronz.
 • Gross Arnold grafikusművész
  Groteszk, irónikus hajlamú grafikus, a hétköznapok kis csodáinak és apró emberi gyarlóságainak költői ihletésű ábrázolója.
 • Szotyori László festőművész
  Ezredvégi témákat dolgoz fel. Közülük az egyik legjellemzőbb Észak-Amerika: az amerikai mozi, az amerikai autók, a táj, az utak, az országutakon futó hatalmas személykocsik.
 • Szurcsik József képzőművész
  Munkáim figurálisak. Szándékosan egyszerűsítve, arcokkal "meséltetem" el az éppen adott témát, úgy, hogy az bizonyos szinten pontosan leolvasható legyen
 • Szeverényi Mihály festőművész
  Szeverényi Mihály esztétikai dimenziója független a géptől, a természettől és az emberi valóságtól: s ez a hit dimenziója.
 • Farkas Ferenc szobrászművész
  Alkotásai az ország több pontján megtalálhatók.
 • Szalma Edit grafikusművész
  Szalma Edit grafikusművész
 • Párkányi Raab Péter szobrászművész
  Párkányi Raab Péter szobrászművész
 • Szabó László szobrászművész
  Szabó László szobrászművész
 • Csuta György festőművész
  Vörös és narancssárgaködből, fátyolból bontakoznak ki festményein az arcok, alakok - valóságon túli, s szürreális világot fedezhetünk fel alkotásaiban.
 • Reich Károly grafikusművész
  Reich Károly grafikusművész
 • Buday Mihály festőművész
  Kedveli a portrékat, melyeknél a lánya arcképét festi meg, néha láthatunk tőle aktképet is. Különleges technikával festi meg olajképeit.
 • Vertel Andrea keramikus
  Félporcelánt, porcelánt, magastüzű samotos agyagot használok. 1100-1300 fokon égetem ki tárgyaimat. Ezen a hőfokon már annyira tömörödik az agyag, hogy elveszíti vízáteresztő képességét, így fagyállóvá válik.
 • Ludvig Zoltán festőművész
  A tiszta létformák mítoszát teremti meg a festő, s archaikus hangjaiban ugyanolyan szerepe van a szubjektív látomásnak, mint például az elsüllyedt világokra utaló ősi emlékezetnek.
 • Artner Margit grafikusművész
  Az álom és ébrenlét határán lebegnek karcai. Törékenyen egyensúlyoznak két pont között kifeszített aranyszálon. Részletekbe menő pontossággal ábrázolja, minuciózus gonddal karcolja a számára s számunkra fontos dolgokat: fűt, fát, kavicsot, az Unikornist, az árkádok geometrikus díszeit.
 • Balogh István Péter festőművész
  A természetből merít, de az élményt átengedi magán, mint egy prizmán - ez adja tájképeinek elégikus hangulatát. Filozofikus képeinek témája maga a gondolat, mely egyszerre szellemi és fizikai erő.
 • Melocco Miklós szobrászművész
  Szobrászati munkássága mellett jelentősek grafikai művei: rajzai és sokszorosított lapjai
 • Diószegi Bíró (i)Lona festőművész
  Jelenleg olajjal és akvarellel alkot, témái a tájak, arcok, színek, a pillanatok, a mozdulatok, hangulatok, impressziók összessége.
 • Macskássy Izolda festőművész
  1971-óta él és dolgozik Budapesten. Derüs hangvételű selyem kollázsokat, grafikákat készít.
 • Ajtai Tamás festőművész
  1990-óta a festészettel foglalkozik. Alkotásain kitüntetett szerepe van a tipografikus jeleknek.
 • Gajdán Zsuzsa képzőművész
  Gajdán Zsuzsa képzőművész Művei nem árulkodnak arról, hogy az ember szemmel nem látható világ képzetét sugallja vagy éppen a kozmosz iszonyatos méretét
 • Nora Szabó képzőművész
  a metafora számomra az írás, az emberiség történelmén átívelő összekötőfonal.
 • Jámbor Ferencz képzőművész
  Mindig a lét elviselhetetlensége, a testbe zárt lélek, az anyagiasság rabságában szenvedő szellem érdekelt.
 • Krausz Ferenc festőművész
  Leginkább a 19. sz-i festészeti technika és ábrázolásmód áll közel hozzám. Az elmúlt évtizedben festményeim Európa és Nagy-Britannia számos galériájában kiállítást nyertek.
 • Tamara Krobath képzőművész
  Tamara Krobath képzőművész Bánatomat rajzba fojtottam gyerekként, jelenleg festésbe felnőttként. Monoron jártam gimnáziumba. 1992-ben Szigetszentmiklóson egy művésztáborban vettem részt, ahol nagyon sokat megtanultam az önkifejezésről és saját magamról
 • Lois Viktor képzőművész, hangszobrász
  Ihletadónak egy TV-dokumentumfilm szolgált, ahol egy rénszarvaspásztor egy doboz alakú, kilenc húros hangszeren játszott, hangzásában rokon a mi jelenlegi zenénkkel
 • Görgey Géza festőművész
  Nagy általánosságban szólva elsőrenden a latin világ színes, bensőséges és emelkedett festészetét szeretem.
 • Hochmann József festőművész
  Műveimet két részre tudnám osztani, hiszen foglalkozok másolatok készítésével, képek restaurálásával, illetve van egy magam által kialakított egyéni stílus is.
 • Gerö G. András festőművész
  Biztonságot az irdatlan mennyiségű betű falásából, mások kíváncsi hallgatásából merítek, a szemem pedig mohón szkenneli a világot, mint egy biztonsági kamera pasztáz, talán néhány felesleges dolgot is rögzítve.
 • Hencz Anikó képzőművész
  A vizuális művészet számítógépes grafika területén tevékenykedem.
 • Rob Ibolya képzőművész
  A művek technikája: egy speciális módszerrel készült: vegyszerekkel, savakkal kezelt röntgenfilmek (és ezekből készült montázsok), melyek alatt különböző technikával előállított grafikák helyezkednek el.
 • Győrfi András festőművész, grafikus
  Szintetizáló hajlamú művész, mert amikor a képi elemek rendjét egyfajta szimbolikus értelemmel ruházza fel, a valóságból merít. Ilyenkor bizonyos motívumok az emberiség történelmét, mások a természet erejét szimbolizálják.
 • Hajdú György iparművész
  Kézi gravírozással minden olyan síküvegre tudok karcolni, amely átlátszó, páldául asztallapra, ajtóra, ablakra, üvegpolcra és szekrényben lévő üveglapra.
 • Teket Péter festőművész
  Teket Péter festőművész
 • Sipos Loránd festőművész
  Munkáimban a körülöttem lévő környezetet, a magyar városokat, tájakat, embereket, utazásaimat, az élet misztikumát jelenítem meg. A képzőművészet mellett grafikai tervezéssel, arculattervezéssel, nyomdai előkészítéssel is foglakozom.
 • Mucius festőművész
  Mucius festőművész Bizanci titkok, Bordély halak Filozófiám a végére kialakul, de habitusom visszaható
 • Herpai Zoltán képzőművész
  A Képző- és Iparművészek Szövetségének tagja Muszlinruha Aranymaszk Capulet Családi Ereklye
 • ifj. Szlávics László szobrászművész
  ifj. Szlávics László szobrászművész kultikus ős-pénz sorozata
 • dr. Sükösd Péter festőművész
  Jártam képeimmel Koppenhágában, Strasbourgban, Prágában és Firenzében egyaránt. Számos képemről készült reprodukció és egyes festményeim könyvek illusztrációjaként is szolgáltak.
 • Schneider Csilla Krisztina (SCSK) festőművész
  A látványban rejlő színek, hangulatok, fények, valamint tünékeny lelkiállapotok kivetítődése inspirálja egy-egy festészeti elgondolásomat. Képeim nem tükrök, hanem fátylak, szűrők, színes fóliák, melyeken a világ lenyomatai megtapadhatnak.
 • Győri TÓTH László festőművész
  Öntörvényűségével fogalmazott ábrázolásmódja szürrealista, idealista, a gondolat hatalmával teremtett vízió. Alkotásai, festmények, plasztikák, szabad forma és gazdag színvilága, átgondolt üzenet..
 • Novák Dorottya festőművész
  A posztmodern - ha tetszik, a transzavangard - világ lírai, filozofikus hangja ő, aki különleges fogékonysággal rendelkezik a belső, virtuális világok megjelenítésére, a feminin alkatú szépségek megteremtésére.
 • Szilvásy Nándor festőművész
  Látvánnyá formált világában (még ha a helyszínek léteznek, vagy létezhetnek is) pulykák és kaméleonok, képzelt és álmodott lények vonulnak ismeretlen célok felé
 • Vámosi Tamás festőművész
  Egyszerű tömör formaadás, határozott szerkesztés, mélytüzű színvilág, biztoskezű ecsetkezelés jellemzi. Lírai kedélyű, meleg érzelmi harmóniájával, világos előadásmódjával hat a szemlélőre
 • Marosi Szilárd László festőművész
  Így történhet meg az a csoda hogy egy egyszerű; háromszög képes egy tulajdonságokkal, érzelmekkel rendelkező; arccá válni, mely az előre eltervezett reakciót váltja ki abból aki nézi.
 • Udvarhelyi Zsuzsanna festőművész
  Festményeim nem realista portrérajzok, hanem egyfajta szimbolista-emocionális ábrázolásmód, egy-egy arc egy-egy fehérizzásig tisztított érzelem eszményi képe lesz, alkalmasint ezzel elveszítve a portré jellegét, de alkalmassá válva arra, hogy bárki lelkének edénye lehessen.
 • Korognai János festőművész
  Gyakorlatilag és eredendően a reneszánsz templomi festészetből kialakult táblaképeket és vászon olajfestményeket készítek posztmodern plein air stílusban.

artissimo

artLine

artGallery művészek alkotásainak galériája

artLine         sitemap        
artLine Galéria sun-eyes
artLine
- út a kifejezéshez -
Világra szóló, Világnak való

Művészek
artLine (CC) rubinstein 5711


Webdesign Katalógus 2013 artissimo gallery Retorika - HangÁr Hangművészeti - Beszédoktató Műhely Kaleidoszkop.hu a kultúra nézőpontja Művesz Világ Online Nyomtatószerviz
art coloured művészet színes

artList TOP100
this is the END... Művészek ...up