art home     művészek     events - események     articles - irások    self Portraits       artLine Events RSS     napja



artCross - keresztrejtvény - 04
 • 01  • 02  • 03  • 04  • 05  • 06  • 07  • 08



artCross a művészeti keresztrejtvény
Java engedélyezése szükséges. by artworx 1998.



vízszintes:
4. Ötvöstárgyak díszítésmódja. Az ezüst- vagy aranytárgyak rajzolatát úgy emelik ki, hogy köré mélyedést vésnek, amelybe fekete masszát égetnek.
5. - az ezerkétszázas évek olaszul, a XIII. századi itáliai művészet összefoglaló elnevezése.
8. - latin szó, jelenkori művészeti irányzat, amely a művészi tevékenységet folyamatként fogja fel. A művészek akciókat bonyolítanak le, és ezeket rögzítik videón, szövegben vagy fényképen.
9. 1. Különböző műfajú alkotások (festmény, szobor, épület) előkészítő eszköze, vázlata. 2. Önálló képzőművészeti alkotás. Kifejezőeszköze a vonal vagy vonalrendszer. Rendszerint papírra készül, ceruzával, szénnel, tollal, vöröskrétával stb.
10. - francia szó, jelentése vázlat.
11. Figurális metszéssel díszített drága-, vagy féldrágakő, leggyakrabban karneol, ónix, achát. Ha az ábrázolás domború kámea, ha homorú intaglio a neve.
13. - márvány hatású, a márvány színes erezetét utánzó felületek kialakítása stukkón, papíron, üvegen.
16. Festészeti műfaj, amely a szabad természetet ábrázolja.
18. - a tágabb értelemben vett képzőművészet, a vizuális kultúra azon ága, amelyhez a tárgyalkotó és a környezetet díszítő műfajok tartoznak.
19. Egy nagy egyéniség, vagy stílus külsődleges jegyeit szolgaian követő utód.
20. - bükkfakoromból nyert barna akvarellfesték, illetve az ezzel készült munka.
21. (szimbólum) Valamilyen fogalom vizuálisan érzékelhető ábrázolása, megszemélyesítése, tárgyiasítása.
22. - latin eredetű szó, az antik görög és római kultúra elnevezése. A művészet legkiemelkedőbb darabjait nevezik klasszikusnak.



függőleges:
1. - olasz eredetű kifejezés, a reneszánszból a barokkba átvezető stílus elnevezése.
2. - lat. elvonatkoztatás.
3. - modern művészeti irányzat, rokon a futurizmussal és a theoretikus anarchizmussal. Az irányzat az első világháború alatt fejlődött ki, s már hanyatlóban van.
4. - művészeti szakkifejezés, a művészetnek az a szemlélete, amely az emberi és egyéb élőformák elhagyásával vagy mellőzésével dekoratív, elvont megjelenítésre törekszik.
6. - a készülő mű kisméretű, arányos modellje, valósághű vázlata.
7. - görög eredetű kifejezés, a görögkeleti egyházművészetben a falfestménytől megkülönböztetett szentkép vagy táblakép.
12. művészet - számítógép segítségével kialakított gazdag színkompozíciók és látványos montázsok.
14. Könnyen oldódó vízfesték, ill. a vele készült festmény. A klasszikus ~ jellemzője, hogy a felületén áttetszik a papír fehérje.
15. painting - angol kifejezés, egyszerre elvont és expresszív festői stílus, mely a magyar szakirodalomban absztrakt expresszionizmusként ismert.
17. - olasz kifejezés, művészi kivitelezésű kis láda, amely fából, fémből, elefántcsontból készülhet. Így nevezik a kazettás mennyezet alapegységeit is.


a megfejtés
vízszintes:
4. Niello, 5. Ducento, 8. Fluxus, 9. Rajz, 10. Kroki, 11. Gemma, 13. Márványozás, 16. Tájkép, 18. Iparművészet, 19. Epigon, 20. Biszter, 21. Jelkép, 22. Klasszikus.
függőleges:
1. Manierizmus, 2. Absztrahálás, 3. Dadaizmus, 4. Nonfiguratív, 6. Makett, 7. Ikon, 12. Komputeres, 14. Akvarell, 15. Action, 17. Kazetta.



artissimo

artLine

artGallery művészek alkotásainak galériája

artLine         sitemap        
artLine Galéria sun-eyes




artLine
- út a kifejezéshez -
Világra szóló, Világnak való

keresztrejtvény - kérdések - válaszok - 04
artLine (CC) rubinstein 5711


Webdesign Katalógus 2013 artissimo gallery Retorika - HangÁr Hangművészeti - Beszédoktató Műhely Kaleidoszkop.hu a kultúra nézőpontja Művesz Világ Online Nyomtatószerviz




art coloured művészet színes

artList TOP100








this is the END... keresztrejtvény - kérdések - válaszok - 04 ...up